Útgefið efni

Greinar

Það er ekki vandalaust að taka út séreignasparnað ef viðkomandi er atvinnulaus. Þetta er sagt að gefnu tilefni. Félagsmaður sem verið hefur atvinnulaus um nokkurt skeið hugðist létta mánaðarlegar greiðslur og tekur út séreignasparnaðinn til niðurgreiðslu á láni. Hver króna sparnaðarins sem ekki fór í skattinn var notuð til að niðurgreiða höfuðstól á íbúðaláni. Í atvinnuleysi er úttekinn séreignasparnaður flokkaður sem tekjur og getur því valdið skerðingu bótagreiðslna. Í þessu tilfelli verða bætur skertar um 25% næstu mánuði, skerðing hefði orðið meiri, en lög um atvinnuleysisbætur leyfa ekki hærri skerðingu. Þeir sem eru í vinnu, 60 ára og eldri geta tekið út séreign sína til seinni tíma nota án vandræða en atvinnulausir ekki. Send var fyrirspurn til Vinnumálastofnunar og spurt hvað miklar tekjur má hafa án þess að til skerðingar komi.

Í svari frá Vinnumálastofnun segir: "Það má hafa tekjur upp að frítekjumarkinu án þess að það hafi áhrif á bætur þó þarf að gefa þær tekjur upp til okkar. Ef fólk tekur út séreignasparnað skv. lögum nr. 13/2009 þá skerða þær tekjur ekki atvinnuleysisbætur. Ef fólk er að taka út séreignasparnað eins og það gat gert fyrir þessa lagabreytingu þá munu þær tekjur skerða bæturnar í þeim mánuði sem sparnaðurinn er tekinn út".

Þetta verða menn að hafa í huga ef til atvinnumissis kemur, eins er gott að skoða vef Vinnumálastofnunnar www.vinnumalastofnun.is og kynna sér hvað þar er í boði.

Kveðja,

Kristján Örn Jónsson forseti/framkvæmdastjóri VSSÍ.

03
september

Allar helstu reglur og skilyrði varðandi atvinnuleysisbætur er að finna á heimasíðu Vinnumálastofnunar.

Á aðalfundi Verkstjórafélags Snæfellsness sem haldinn var 8. október 2003 varð mikil umræða um lífeyrissjóði og þann möguleika að hjón/sambýlisfólk jafni á milli sín lífeyrisréttindum. Farið var yfir skilyrði þessa möguleika, kosti þess og galla. Var það niðurstaða fundarins að rýmka þyrfti skilyrði þess að fá þessa skiptingu og að "tímafresturinn" þ.e. að það þyrfti að óska eftir slíku a.m.k. sjö árum fyrir heimila töku lífeyris væri of langur. Þannig væri það hart fyrir sextugan mann með yngri konu, að vera búinn að missa af þessum möguleika. Það varð álit fundarmanna að þessi möguleiki væri ekki nægilega vel kynntur og þyrfti að koma upplýsingum um þennan möguleika betur á framfæri við félagsmenn. 
21
desember

Ábyrgð verkstjóra Vegna dóms Hæstaréttar í máli nr. 83/2006

Tilefni þessarar álitsgerðar er sprottið af dómi Hæstaréttar frá 5. október 2006 þar sem hafnað var kröfu um skaðabætur vegna líkamstjóns sem maður varð fyrir í vinnuslysi, en dómurinn taldi sannað að slysið mætti rekja til óhapps og gáleysis starfsmannsins sem varð fyrir slysinu og að hann hefði verið verkstjórnandi.

Fyrrgreindur dómur hefur vakið spurningar um inntak ábyrgðar verkstjóra á vinnustað. Hvaða ábyrgð verði felld á verkstjórnanda ef starfsmenn verða fyrir tjóni og hvaða ábyrgð verkstjórnandinn beri á sjálfum sér ef þeir verði fyrir slysi. Í þessu sambandi er vert að gefa því fyrst gaum hvert inntak hugtaksins verkstjóri er.

Á þessu vefsvæði eru notaðar vafrakökur til þess að tryggja bestu mögulegu upplifun notenda.