Útgefið efni

Fréttir

Samkomulag.odtNý persónuverndarstefna. Eins og öllum má vera kunnugt eru miklar breytingar fram undan varðandi reglur um persónuvernd. Ný Evrópulöggjöf (GDPR) tók gildi í Evrópu þann 25. maí sl. og verður lögfest á Íslandi í júní 2018. Samkvæmt reglunum er mikilvægt að allir þeir sem vinna með persónugreinanlegar upplýsingar gæti að því hvernig vinnslan fer fram og tryggi að aðgangur að upplýsingum sé takmarkaður.  Samband stjórnendafélaga tekur þessum breytingum fagnandi og stefnir á að samþykkja nýja persónuverndarstefnu á grundvelli þessara nýju reglna eins fljótt og kostur er. Samband stjórnendafélaga mun leggja mikla áherslu á að tryggja  öryggi hvað varðar persónuvernd félagsmanna sinna. Samband stjórnendafélaga er að vinna í innleiðingu á þessum nýju reglum og hvetur alla félagsmenn til að fylgjast með næstu skrefum. Persónuverndarstefnu okkar verður fljótlega að finna á heimasíðunni.                         http://stf.is/

pay peningarLaunahækkanir á árinu 2018.

ü  Samkvæmt samningi við SA:   launahækkun 1.maí 2018 er 3,0%

ü  Samkvæmt samningi við Reykjavíkurborg:   launahækkun 1. Jan 2018 var 1,4% hækkun og 1.júní 3,0% (samtals 4.4%) tekur mið af nýrri launtöflu sem tekur gildi 1.júní 2018 – launatöfluna er að finna á heimasíðu  http://stf.is/

ü  Samkvæmt samningi við sveitarfélögin:  launahækkun 1. Jan 2018 var 1,4% og 1.júní 2,0% (samtals 3.4%) sbr. meðfylgjandi launatöflu auk jöfnun á bilum milli launaflokka í launatöflu sbr.launatöflum sjá launatöflu í kjarasamningum frá 1.maí 2015 til 31.mars 2019.

ü  Samkvæmt samningi við Ríkið:      launahækkun 1. Jan 2018 afturvirk hækkun frá 1. jan 2017 1.8%, hækkun frá 1. Jan 2018 0,5% og hækkun 1. Júní 2018 3,0% . (samtals 5,3% hækkun) Ný launatatafla.

ü  Orkuveita Reykjavíkurlaunahækkun 1.maí n.k. tekur mið af 4,5% hækkun á almennum launamarkaði (ASÍ), samkvæmt samkomulagi, þá munu samningsaðilar  virða og fylgja eftir Rammasamkomulags, þ.m.t. ákvæðum um ,,Sameinginlega launastefnu til ársloka 2018´´ minni á launaviðtöl starfsmanna við launafulltrúa OR.

ü  Faxaflóahafnir: launahækkun 1. Jan 2018 var 1,4% hækkun og 1.júní 3,0% (samtals 4.4%) tekur mið af nýrri launtöflu sem tekur gildi 1.júní 2018.

ü  Landsspítalinn:  launahækkun frá 1.júní  5,3% launahækkun, en laun hækkuðu hjá ríkinu sem hér segir: launahækkun 1. Jan 2018 afturvirk hækkun frá 1. jan 2017 1.8%, hækkun frá 1. Jan 2018 0,5% og hækkun 1. Júní 2018 3,0% . (samtals 5,3% hækkun) Ný launatatafla.

ü  Vegagerðin Stofnanasamningar:  launahækkun 1. Jan 2018 afturvirk hækkun frá 1. jan 2017 1.8%, hækkun frá 1. Jan 2018 0,5% og hækkun 1. Júní 2018 2,0% . (samtals 5,3% hækkun) Ný launatatafla.

IMG 4261Stjórnendanám Stjórnendafræðslunnar er fjarnám fyrir stjórnendur og millistjórnendur í íslensku atvinnulífi. Námsefnið hefur verið unnið og þróað síðustu ár út frá þörfum og óskum vinnumarkaðarins.

Lota 1 Nemandi lítur í eigin barm og fer yfir hvað hann geti sjálfur gert til að vera betri stjórnandi / millistjórnandi. Nemendur öðlast m.a. þekkingu og leikni í hinum ýmsu stjórnunarstílum, viðhorfum til breytinga, hvernig vinna eigi undir álagi og breytingastjórnun.
Lota 2.1 Mannauðsstjórnun Fjallar um meginatriði mannauðsstjórnunar, bæði í skipulagseiningu (deild, sviði, útibúi) og skipulagsheild (fyrirtæki, stofnun). Nemendur fá þekkingu og leikni m.a. í þarfagreiningum, frammistöðustjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun á fjölmenningarvinnustað.

 er samstarfsverkefni Símenntunar Háskólans á Akureyri og starfsmenntasjóðs Sambands Stjórnendafélaga og Samtaka atvinnulífsins.
Námið er vinsæll kostur fyrir þá sem kjósa hagnýtt stjórnunarnám með miklum sveigjaleika.
Námið er 100% fjarnám sem hægt er að stunda samhliða vinnu. Viðfangsefni áfanganna tengjast því sem þú, nemandinn, ert að gera dagsdaglega inn á þínum vinnustað.
Nemendur okkar koma úr öllum áttum og viljum við hafa sem fjölbreyttastan nemendahóp með fjölbreyttan bakgrunn og þekkingu. Námið fer alfarið fram á netinu, nemendur hittast þó einu sinni í viku í gegnum samskiptaforritið Zoom. Á þeim fundum er mikið lagt upp úr því að nemendur læri af hvor öðrum enda gríðarlega mikil þekking og kunnátta í nemendunum sjálfum. Engin krafa er gerð um fyrri menntun eða stjórnunarreynslu. Aðalmálið er að nemandinn sjálfur vilji verða betri stjórnandi og/eða millistjórnandi. Okkar framtíðarsýn er sú að allir okkar stjórnendur fari í gegnum þetta nám, vinnumarkaðinum til góða.
Skráning og nánari upplýsingar á stjornendanam.is


Lota 2.2 Heilsufar og atferli starfsmanna Fjallar um starfsaðstöðu, velferð (s.s. öryggismál, heilsufar), fjarvistir og ýmis vandamál sem fyrirtæki og starfsmenn glíma við, ásamt lausnum. Nemendur öðlast þekkingu og leikni m.a. í að takast á við erfið starfsmannamál er varða fíkn og neyslu, einelti og ofbeldi svo dæmi séu tekin. Að auki fá nemendur þekkingu og leikni til að mæta sorg og sorgarviðbrögðum starfsfólks, hvernig leysa eigi úr ágreiningi og vinna að heilsueflingu starfsmanna.
Lota 3 Fyrirtækið – Skipulag Nemendur öðlast þekkingu og leikni í innra skipulagi fyrirtækja sem stjórnandi/millistjórnandi þarf að hafa þekkingu á til að takast á við hverju sinni, s.s stjórnkerfisskipulag og ákvarðanatöku á þeim vettvangi, formlegt starfsmannahald, ferlakerfi, gæðakerfi, öryggismál á vinnustað og viðhald tækja, einkum með tilliti til öryggis og framleiðni.
Lota 4 Fyrirtækið – Rekstur Nemendur eru leiddir í gegnum þau atriði í rekstraráætlunum sem stjórnendur og millistjórnendur þurfa að standa klárir á. Þetta lýtur að markmiðum, ferlum, framleiðnimælingum, hagræðingu og tölulegum rekstrarupplýsingum.
Lota 5 Fyrirtækið – Umhverfið Sjónum beint að fyrirtækinu í nær- og fjærumhverfi sínu, eigendum, viðskiptavinum, keppinautum, birgjum, stofnunum og stjórnvöldum. Fjallað er um þessa þætti í ljósi stefnu skipulagseiningar, t.d. umhverfis- og samfélagsstefnu.
Umsagnir nemenda
Viðfangsefni Stjórnendanáms
Sigurður Jörgen Óskarsson, Vinnslustjóri Samherja á Dalvík Ég hef starfað við stjórnun í 30 ár og fannst þetta frábært tækifæri til að fylla í eyðurnar og sjá hvað ég hef verið að gera rétt og hvað mætti betur fara. Að auki hef ég öðlast heilmikla nýja þekkingu. Námið er í 100% fjarnámi og hefur því ekki truflað starf mitt heldur bætt það ef eitthvað er. Uppsetningin á náminu er til fyrirmyndar og þegar ég, 60 ára, með lesblindu og skrifblindu sem hef ekki verið í námi í 30 ár hef jafn mikið gagn og gaman af þessu eins og raun ber vitni þá ættu flestir að hafa það líka. Ég mæli hiklaust með þessu námi.
Bríet Arnardóttir, yfirverkstjóri Vegagerðarinnar á Patreksfirði Fjarnámið er hrein snilld og sveigjanleikinn í þessu tiltekna námi er til fyrirmyndar fyrir fólk sem er í krefjandi stöðu yfirmanna.  Mér finnst ég vera mjög heppin að hafa fengið tækifæri til að eflast og bæta mig í starfi.  Það sem við höfum lært í Stjórnendanáminu hjálpar mér á hverjum degi, í samskiptum við mína undirmenn, ákvarðanatöku og í skipulagi verkefna. Ég á auðveldara með að hefja máls á því sem þarf að ræða og gert mig meðvitaðri um hvernig maður stýrir slíku samtali. Ég leita meira eftir styrkleikum starfsmanna og legg mig betur fram við að hlusta á þeirra sjónarmið. Námið hefur hjálpað mér að verða traustari og ákveðnari stjórnandi sem auðveldar mér að tækla þau mál sem þarf að leysa.
Jónína H. Jónsdóttir, þjónustufulltrúi Stjórnendanámið hefur eflt mig í samskiptum og ákvarðanatöku við mína félagsmenn. Fjarnámið hentar mér mjög vel og er frábært fyrir landsbyggðarfólk.  Það að vera með vikulega fundi á netinu gerir þetta skemmtilegt og það styrkir mann að heyra sjónarmið annarra.  Aðgengi að námsefni er gott og til fyrirmyndar hvernig innri vefur námsins var kynntur í upphafi. Styrkleikar þessa náms tel ég vera hæfni kennara og leiðbeinenda.  Það var aðeins efi í mínum huga þar sem ég er ekki með mannaforráð en námið hefur styrkt mig mikið og ég hvet fólk eindregið til að skrá sig í Stjórnendanámið.
Arnar Ingi Lúðvíksson, Verkstjóri hjá Nóa Siríus. Þær lotur sem eru búnar hafa klárlega hjálpað mér í starfi, þar sem það er farið yfir flestar þær aðstæður  sem koma og geta komið upp á vinnustað. Þetta nám er í 100% fjarnámi og finnst mér það mjög gott. Zoom fundirnir eru fróðlegir þar sem allir hittast þar og fara yfir og miðla sinni reynslu. Zoom fundirnir eru teknir upp, fyrirlestrar og glærur, þannig að þú getur hagað þínum tíma að vild. Ég mæli hiklaust með þessu námi fyrir alla með mannaforráð og einnig fyrir þá sem stefna að því.
 
Námið er styrkhæft hjá fræðslusjóðum. Upplýsingar um mögulega styrki má finna inn á stf.is/menntun og attin.is

31
janúar

Mínar síður
Aðgangur að Mínum síðum er kominn inná heimasíðu Samband stjórnendafélaga, allir félagsmenn STF eru hvattir til að kynna sér þennan nýja möguleika. Inná mínum síðum getur þú fengið allar upplýsingar er varðar þig og þinna möguleika. Á Mínum síðum getur þú sótt um styrki úr sjúkrasjóði og menntunarsjóði. Þegar þú sækir um skannar þú inn reikninga eða þær upplýsingar sem þurfa að fylgja með. Hvet ykkur til að fara inná Mínar síður og kynna ykkur þá möguleika sem síðan býður uppá. Þið farið inná heimasíðu STF http://stf.is/, og finnið linkinn Mínar síður.
Á þessu vefsvæði eru notaðar vafrakökur til þess að tryggja bestu mögulegu upplifun notenda.